KUR'AN EĞİTİMİNDE YAŞ SINIRI KALDIRIL(MA)DI !

28 Şubat sürecindeki zihniyetin, din ve eğitim alanında getirdiği vesayetlerden biri de Kur'an eğitimine yönelik yaş sınırlamasıdır. Kur'an eğitimini uzun vadede engellemek adına yaz kursları için 12 yaş sınırı getirilmiş, kesintisiz zorunlu eğitim için ise 15 yaş sınırı dayatılmış ve ayrıca diyanet haricinde eğitim yapan kişi ve kurumlara cezai müeyyideler getirilmişti. 10 yılı aşkın süredir yürürlükteki mevzuattan kaldırılmayan hükümler nedeni ile pek çok kişi yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştır.

2009 yılında tüm MAZLUMDER şubeleri olarak ülke çapında yaptığımız "İmza at yaş sınırı kaldırılsın" adlı imza kampanyası sonucu topladığımız 70.000 imza, Kur'ân eğitimine getirilen sınırlamaların kaldırılmasının gerekliliğini açıkça ifade etmişti. Ne yazık ki, mevzuattaki yasaklar bu gün de devam etmektedir.

   1- BM tarafından kabul edilen "10 Aralık 1948 İnsan Hakları Beyannamesinin" 18.maddesinde "Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, din ve inancını değiştirme özgürlüğünü ve dinini veya inancını tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak veya özel olarak öğrenme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini kapsar."

      2- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin" 9.maddesi 1.fıkra "Herkes düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inancını tek başına veya topluluk halinde, aleni veya gizli olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma biçiminde açığa vurma özgürlüğünü de içerir. "

3- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin" Ek 1 protokol 2.madde "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana babanın bu eğitimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir."

4- "T.C. Anayasasının" 24.maddesi velayet hukukunun bir gereği olarak küçük çocukların, velilerinin izni ile her türlü dini eğitimi alabileceğini belirtmektedir.

MAZLUMDER olarak, bugün eş zamanlı bir şekilde 20 ilde gerçekleştirmekte olduğumuz sivil itaatsizlik eylemiyle 28 Şubat zihniyetinin bir uzantısı olan "Kur'an Eğitimi" önündeki her türlü yasağın bir an evvel kaldırılmasını talep ediyoruz. Saygılarımızla. 20.08.2011

MAZLUMDER Trabzon Şubesi Adına

Ali Faruk TERZİ

Şube Başkanı

 
 
 
 
 

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-08-20
Okunma Sayısı : 1036
OHAL Raporu
Şube ve Temsilcilerimiz
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres:
E-posta: | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 2437674

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari