2011 İNSAN HAKLARI

Aslında "İnsan Hakları" ; insanlar arasında dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, yaş ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik gibi duyguları geliştirmek için insanın, insan olma hassasiyeti ile sahip olması gereken hakların tümüne denir. Kısaca, "İnsan Hakları" kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür şeklinde ifade edilir.

"İnsan Hakları" ilk kez, peygamberimiz Hz. Muhammed'in(SAV) veda hutbesinde yer alarak o günkü İslàm dünyasında uygulandığı ve olumlu neticeler alındığı halde, ne yazık ki bugün dünyanın muhtelif yerlerinde devam eden çatışma ve savaşlarda en temel "İnsan Hakkı" olan "Yaşam Hakkı", bu alanda yayınlanan bildirilere imza koyan başta ABD olmak üzere emperyalist batılı ülkelerce ihlàl edilmektedir.

Bugün, Siyonist İsrail'in Filistin'de, emperyalist ABD ve batılı ülkelerin Irak'ta, Afganistan'da, Keşmir'de, Pakistan'da, Somali'de, Çin'in Moğolistan ve Doğu Türkistan'da, Rusya'nın Çeçenistan'da, Suriye lideri Beşşar Esed'ın halkına yapmakta olduğu "İnsan Hakkı" ihlàlleri insanlık adına kabul edilemez. Bu ülkelerde suçsuz ve günahsız insanlar öldürülmekte, ırz ve namusları kirletilmekte, hapishanelerde haksız yere tutulmakta, işkence ve eziyetlere maruz bırakılmakta, açlık ve susuzluğa mahkum edilmektedirler.

Dünyada devam eden tüm savaşların arkasında ABD'ni görmek mümkündür. Zira, ABD ülke çıkarı için özellikle NATO'yu askeri güç, Dünya Bankasını ekonomik güç ve Birleşmiş Milletleri(BM) siyasi güç olarak kullanarak dünya hakimiyetini sürdürme çapası içindedir. NATO ve BM Müslüman ülkelere karşı aslan kesilirken, Siyonist İsrail'e karşı kuzu postuna bürünmektedir. Bu durum, tam bir iki yüzlülüktür.

Bu nedenle ABD ve emperyalist batılı ülkeler "İnsan Haklarına" Siyonist Yahudiler gibi yaklaşmakta, Hıristiyan toplumu için reva gördükleri "İnsan Haklarını" Müslüman toplumlar için görmemektedirler. Onlar için önemli olan kendi toplumlarının menfaat ve çıkarlarıdır. Örneğin; 11 Eylül düzmece saldırısı, ABD derin devletinin Müslüman ülkelere karşı yapacağı operasyonların bir senaryosu olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda yapılan bir kısım düzenlemelere rağmen özellikle uygulamalarda bir takım "İnsan Hakkı" ihlalleri görülmektedir. Örneğin, düşünce ve fikir özgürlüğü yeterince yerleştirilememiş, töre ve aile içi cinayetler bitirilememiş, kadınlara yönelik ayırımcılık ve şiddet önlenememiştir. Devam eden yeni sivil anayasa çalışmaları, sorunları çözümünde en büyük ümidimizdir.

MAZLUMDER Trabzon Şubesi olarak; ülkemizde ve dünyada yaşanan her türlü "İnsan Hakkı" ihlàllerinin yaşanmaması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bilinmesini ve yaşanmakta olan ihlallerin nihayete ermesini temenni ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 10 ARALIK 2011

 

Mehmet ÇINAR

MAZLUMDER Trabzon Şb.Bşk.

 

 


 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2011-12-23
Okunma Sayısı : 1136
Şube ve Temsilcilerimiz
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği -
Adres:
E-posta: | Telefon: | Faks:

Ziyaretçi Sayımız : 2377816

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari